Jak pomóc w przypadku FOMO?

Młodzież coraz chętniej przenosi swoje życie do internetu. Wielu nastolatków